Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Matematyki i Informatyki

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Matematyki i Informatyki

Adres

ul. ?o?nierska 14
10-561 Olsztyn
tel.: +48 89 524 60 33, 535 20 11; fax: +48 89 524 60 89
e-mail: wmii@matman.uwm.edu.pl 
www: http://wmii.uwm.edu.pl

 

W?adze

Dziekan

dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM
tel. +48 89 524 60 21

Prodziekani

ds. kszta?cenia i studenckich
dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 524 60 33, 89 535 20 11

ds. nauki i wspó?pracy z zagranic?
dr hab. Adam DOLIWA, prof. UWM
tel. +48 89 524 60 19

ds. rozwoju wydzia?u
dr Bernard KASIETCZUK

tel. +48 89 524 60 19

 

Dziekanat

Adres

ul. ?o?nierska 14
10-561 Olsztyn
tel.: +48 89 524 60 33, 535 20 11, 524 60 15

Kierownik

mgr in?. Mariola Adamska
tel. +48 89 524 60 15

Godziny przyjmowania interesantów:

Dla studentów studiów stacjonarnych:
poniedzia?ek - pi?tek 09:00 - 15:00

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
sobota 08:00 - 14:00

 

Dziekanat Wydzia?u Matematyki i Informatyki
ul. ?o?nierska 14, pok. 4, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-33, 535-20-11; fax 524-60-89; e-mail: wmii@matman.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0100; kod finansowy: 1301

Kierownik mgr in?. Mariola Adamska

tel. +48 89 524-60-15


Katedra Algebry i Geometrii
ul. ?o?nierska 14A, pok. 32, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-34; tel./fax 524-60-48; e-mail: tralle@matman.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0700; kod finansowy: 1307

Kierownik prof. dr hab. Aleksy Tralle

tel. +48 89 524-60-34


Katedra Fizyki i Metod Komputerowych
ul. ?o?nierska 14, pok. 4/F, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-16, 524-60-37; e-mail: andrut@matman.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0600; kod finansowy: 1306

Kierownik  prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. zw.

Tel. +48 89 524-60-37, 524-60-16


Katedra Fizyki Relatywistycznej
ul. ?o?nierska 14, pok. 107, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-61-29; fax 535-20-13; e-mail: szbrym@matman.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-1000; kod finansowy: 1310

Kierownik  dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM

tel. +48 89 524-60-26


Katedra Informatyki i Bada? Operacyjnych
ul. ?o?nierska 14, pok. 107, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-92; fax 535-20-13; e-mail: lepnik@matman.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0300; kod finansowy: 1303

Kierownik prof. dr Nikolai Lepechinski

tel. +48 89 524-60-90


Katedra Logiki i Podstaw Informatyki
ul. ?o?nierska 14, pok. 43, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-05; e-mail: bulma@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0400; kod finansowy: 1304

Kierownik prof. dr hab. Wojciech Buszkowski

tel. +48 89 524-60-12


Katedra Matematyki Stosowanej
ul. ?o?nierska 14A, pok. 83, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-46; fax 524-60-07; e-mail n.metel@matman.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0200; kod finansowy: 1302

Kierownik prof. dr hab. Mikalai Miatselski

tel. +48 89 524-60-11, 524-60-46


Katedra Metod Matematycznych Informatyki
ul. ?o?nierska 14, pok. 43, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-05; e-mail: polkow@pjwstk.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0900; kod finansowy: 1309

Kierownik prof. dr hab. Lech Polkowski, prof. zw.

Tel. +48 89 524-60-09

Katedra Systemów Informatycznych
ul. ?o?nierska 14, pok. 43, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-05; e-mail: ekolodzinski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-1100; kod finansowy: 1311

p.o. kierownika dr hab. in?. Edward Ko?odzi?ski, prof. UWM

tel. +48 89 524-61-19


Katedra Analizy i Równa? Ró?niczkowych
ul. ?o?nierska 14, pok. 83, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-46; fax 524-60-07; e-mail: borsuk@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0500; kod finansowy: 1305

Kierownik prof. dr hab. Michai? Borsuk

tel. +48 89 524-60-14


Centrum Informatyczno-Sieciowe
ul. ?o?nierska 14, pok. 135, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-23; e-mail: ansy@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 13-0800; kod finansowy: 1300

Kierownik mgr Andrzej Zychowicz

tel. +48 89 524-60-24


Biblioteka Wydzia?u Matematyki i Informatyki
ul. ?o?nierska 14A, pok. 64, 10-561 Olsztyn
tel. +48 89 524-60-81; e-mail: agnieszka.januszko@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Bibliotekarz mgr Agnieszka Januszko

tel. +48 89 524-60-81

M?odszy bibliotekarz dr Renata Zielonka

tel. +48 89 524-60-81

 

 

informacj? wytworzono:

Wydzia? Matematyki i Informatyki

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Mariola Adamska

data wytworzenia:

30-05-2007 r.

Data zamieszczenia:

18-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1573 razy (w tym z UWM 96 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa